Bli medlem av
Tromsø Salsa Klubb

Hvem skal bli medlem?

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.

Kontaktinformasjon for

Adresse:

Postadresse:

Tlf:

E-post: