Bli medlem av
Røros Idrettslag

Hvem skal bli medlem?

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.